Sprawy Cywilne

SPRAWY CYWILNE

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym reprezentuję Klientów przed Sądami wszystkich instancji, sporządzam pozwy, pisma procesowe. W ramach prowadzonej praktyki zajmuję się sprawami z zakresu odszkodowań i zadośćuczynienia, o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.