Specjalizacje

Sprawy karne

Jeden z głównych obszarów specjalizacji kancelarii.

Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania. Począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe pierwszej i drugiej instancji (apelacja), aż do postępowania wykonawczego.

Sprawy rodzinne

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego.

W szczególności reprezentuję swoich Klientów w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków, władzę rodzicielską, ubezwłasnowolnienie, ustalenie opieki i kurateli.

Sprawy spadkowe

Świadczę usługi profesjonalnych porad prawnych

W mojej Kancelarii klient może uzyskać poradę prawną z zakresu prawa spadkowego, zlecić przygotowanie pozwu lub wniosku do Sądu, a także zlecić prowadzenie całego postępowania sądowego.

Sprawy cywilne

W ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej, zajmuję się udzielaniem w pełni profesjonalnych usług z zakresu prawa cywilnego.

W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Sprawy frankowe

Oferuję kompleksową pomoc frankowiczom w sporze z bankami i rozwiązywaniem problemów związanych z kredytami hipotecznymi.

Każdą sprawę prowadzę kompleksowo od analizy możliwości postępowania do finalnego zakończenia postępowania w sądzie oraz wyegzekwowania wyroku od banku.